Saturday, February 8, 2014

Framträdande på Poesibazaren

Tre poeter bekanta från Romantiska förbundet-sammanhang framträder på Stockholms stadsbibliotek, Poesibazaren, måndagen den 17 februari kl 18.

Det är Andreas Björsten (poet, ordförande i Romantiska förbundet), Gunnel Arvidsson (poet, styrelsemedlem i RF) och Johan Nordgren (estradpoet) som framträder.

Poeter med olika tonlägen, men med det gemensamt att de är vana estradörer.

Mer information här, på Stadsbibliotekets hemsida.

No comments:

Post a Comment