Wednesday, January 29, 2014

Hans Boij om romantiken

Det hände att
Bo Setterlind
bar barrett,

andra bar
skurknän
(stumma böner).

ur Hans Boijs nya diktsamling "Nu är det 2016" (s. 35).

Hans Boij är inte okunnig om vare sig romantiken eller problemen.

No comments:

Post a Comment