Wednesday, February 19, 2014

Intervjuad av Populär Poesi

Jag har blivit intervjuad av tidskriften Populär Poesi. Resultatet har nu publicerats.

Man kan diskutera enstaka formuleringar. Men på det hela taget stämmer det som står där.

No comments:

Post a Comment