Friday, January 3, 2014

Aurora fortsätter som vanligt utan tidskriftsstöd

”Tack för Aurora, som ju en är en viktig motvikt mot de poesitidskrifter som får människor att vilja sluta läsa poesi överhuvudtaget”.
(ur brev från Bruno K. Öijer daterat 24/11 2012, efter att jag hade skickat honom Norge-numret)

I nollbudgetland är det skönt att få sådana brev, och man måste ta fram och titta på dem ibland. Kulturrådet är som bekant av en annan mening vad gäller Aurora.


Ännu en gång fick vi avslag på vår ansökan om kulturtidskriftsstöd.

Kulturrådet jämför tryck- och bildkvalitet i Aurora med tidskrifter som har en halv miljon kronor eller mer i stöd. Och innehållet, som ju är fullständigt oarvoderat.

Vi är snart den enda tidskrift som jobbar i 70-talsanda (stenciltidskrifter som vill vara en fullödig kulturtidskrift).

När Carl-Michael Edenborg i ett gammalt nummer av Ordfronts Litterära Magasin gjorde en översikt över landets kulturtidskrifter, kom han fram till att det i Sverige fanns tre romantiska litterära tidskrifter, som samtliga började på A, nämligen Aorta, Aiolos och Aurora. Av dem är Aorta nedlagd sedan några år, Aiolos har i senaste ansökningsrundan fått sitt tidskriftsstöd utraderat, från 150.000 kr till 0 kr. Och Aurora, nej vi har ju inte haft stöd på tretton år…

Så Kulturrådet har valt sida; de är emot romantiken. På vilken sätt en sådan hållning anstår en statlig myndighet är inte lätt att förstå.


Här finns Kulturrådets riktlinjer och bedömningsgrunder för dem som söker tidskriftsstöd.

Och här finns hela listan över vilka som får bidrag 2014. Observera att (språkmaterialistiska) Glänta och OEI har 725.000 kr respektive 400.000 kr i produktionsstöd, det sistnämnda en höjning med 50.000 kr.

No comments:

Post a Comment