Saturday, June 8, 2013

Nytt nummer av Aurora, nr 1/2013

Nummer 1/2013 av Aurora - med tema "Upplockat" - är ute nu! Numret innehåller inskickat och upphittat material, främst dikter. Men också artiklar, Jonas Ellerström skriver om ett återupptäckt manifest för förlaget Metamorfos. Här ett smakprov ur numret, ett debattinlägg där jag kritiserar Kulturrådets bidragspolicy.

Aurora intresserar sig för samtida romantik och publicerar dikter från olika håll, jämte klassiker. Detta är inte bara en slags programförklaring, utan också en inriktning som gör att Aurora framstår som annorlunda än andra tidskrifter. Vi har nu existerat i snart tretton år utan statligt tidskriftsstöd, trots att det rimligen inte borde finnas något som diskvalificerar oss för stöd. Tidskriftsstödet infördes just för att stödja tidskrifter som exempelvis Aurora!

Hur som helst är vi nu i ett läge då vi behöver en ny layoutare, annons i senaste numret. Tack till Thomas Svensson för fantastiska insatser under två års tid vad gäller formgivandet av Aurora!

No comments:

Post a Comment