Wednesday, April 24, 2013

Stig Larsson gästade Romantiska förbundet


Stig Larsson gav en lysande exposé över romantikens historia när han gästade RF på Sensus studieförbund i måndags, den 22 april! Temat var som vanligt "Min relation till romantiken", och Stig gav med eftertryck sin syn på gestalter som Keats, Stagnelius, Novalis etcetera. Här ses han läsa Auroras Norge-nummer. Foto: Pia Isaksson.

No comments:

Post a Comment