Monday, July 15, 2013

Årsmöte, vårfest och ny styrelse

Romantiska förbundets kombinerade årsmöte och vårfest ägde i år rum på Marabouparken, restaurang Parkliv, onsdagen den 12 juni kl 17-20.

Ett femtontal medlemmar slöt upp vid långbordet. Fiskgryta med aioli serverades, med vin till den som så ville.

Liveframträdanden skedde efteråt vid öppen scen. Gäster var Ihsan Kutlu och Sebüktay Kaan.

RF:s styrelse består nu av:
Andreas Björsten, ordf (2 år)
Alfonso Ambrossi, vice ordf (1 år)
Susanna Åkerman, sekr (1 år)
Eva Sköld, kassör (1 år)
Ingela Karlsson, ord. ledamot (1 år)
Erik Lindberg, ord. ledamot (omval 2 år)
Ulf Sparrbåge, ord. ledamot (1 år)
Lennart Furenhed, ord. ledamot (nyval 2 år)
Inger Tengqvist, ord. ledamot (nyval 2 år)
Bengt Nyström, suppleant (1 år)
Gunnel Arvidsson, suppleant (nyval 1 år)

No comments:

Post a Comment