Thursday, May 11, 2017

Bengt Jändel och Romantiska förbundets grundande

Vi går långsamt in i arbetet på ett jubileumsnummer av Aurora (nr 1/2017). I år fyller ju Romantiska förbundet 60 år, vilket kommer att uppmärksammas! En del fynd gör man på vägen, när man letar bland gamla böcker och tidskriftsnummer.

En av Romantiska förbundets grundare är poeten och författaren Bengt Jändel (1919-1983). I "Ekofragment", en volym med urval ur hans fem diktsamlingar och efterlämnade dikter skriver hans änka, Birgit Jändel, följande om grundandet av RF och hennes makes roll i det (här ett kort utdrag):

"I maj 1957 bildades i Uppsala Romantiska Förbundet och med bland initiativtagarna till detta var förutom Bengt, Bo Setterlind, Harald Forss, Lars Englund, Olle Svensson med flera. Bengt utarbetade förbundets programförklaring som för övrigt publicerades i Svenska Dagbladet den 8 augusti 1957. I Norrköpings Tidningar den 13 juni 1957 skrev Bengt en understreckare om saken, betitlad Poesin och romantiken. Förbundet har nyligen firat sitt 30-årsjubileum, och har drygt ett par hundra medlemmar. Idén med ett Romantiskt Förbund utlöste på sin tid en hel del rabalder och löje i pressen, men Bengt deltog med liv och lust i förbundets försvar."

No comments:

Post a Comment