Tuesday, April 8, 2014

Johan Nordbeck, gäst på Sensus 7/4

En fantastisk kväll med poeten Johan Nordbeck på Sensus igår.

Johan Nordbeck är en rolig, allvarlig och djupt underfundig poet.

Här ett stilla mästerverk ur hans senaste bok tillsammans med Jockum Nordström, "Vägg i vägg" från 2013:

Fiskarna simmar motströms
i exakt rätt hastighet så de kan vila
i samma svalkande skugga under bron
blickstilla ögon, vibrerande fenor

Samma mörtar, tre aborrar, när vi går över
till Skvallertorget och tillbaka hem till villan över ån
Men under bron, samma mörtar, tre aborrar och, tror jag, en braxen
Den sommarsynen kommer att söka dig i resterna av ditt liv

No comments:

Post a Comment