Saturday, March 8, 2014

Läs gärna Aurora nr 4/2013!

Det nyligen utgivna Aurora nr 4/2013, med temat "Mer om romantiken", innehåller ett brett urval romantiker från olika tider.

Medverkande: Hans Boij, Walter de la Mare, Daniel Gahnertz, Irena Gjoni, Olle Svensson, Ihsan Kutlu, Petter Bergman, Ryszard Golebiowski, Alfonso Ambrossi, Helena Leijd, Magnus Bergman, Andreas Björsten, Boel Schenlaer, Michael Economou, Erik Lindberg och Katarina Wallin.

Omslagsbild: Håkan Eklund.

No comments:

Post a Comment