Friday, October 25, 2013

Möt Jan Erik Vold på Sensus 4/11!

Jan Erik Vold, norsk författare, översättare, introduktör. Bosatt i Stockholm. Har givit ut ett tiotal böcker på svenska.

Han kallar sig själv hellre ”realist” än ”romantiker”. Kan där ändå finnas kopplingar till romantiken? Vad har han för tankar om den romantiska strömningen i vår tid?

Datum är måndagen den 4 november kl 19-21 på Sensus studieförbund vid Medborgarplatsen i Stockholm (i Medborgarhuset). I samarbete mellan Romantiska förbundet och Sensus.

No comments:

Post a Comment